• lt
 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Lietuvių kalba
 • Español
 • Français

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Tato pravidla ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytovaných uživateli v souvislosti s používáním služeb plombix.pl prostřednictvím webových stránek.
 2. Správcem osobních údajů nacházejících se na webových stránkách je společnost GST Poland se sídlem ve městě Ostrów Wielkopolski, DIČ 622-27-67-633, IČO 301778206.
 3. V zájmu bezpečnosti údajů, které jsou nám svěřené, jsme vypracovali interní postupy a doporučení k zabránění neoprávněnému přístupu k datům. Kontrolujeme jejich dodržování a neustále kontrolujeme jejich soulad s příslušnými právními předpisy – zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování elektronických služeb i jakýmkoliv typem prováděcích aktů a právními předpisy Společenství.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného uživatelům a v případech, kdy zákon opravňuje správce pro zpracování osobních údajů na základě zákona nebo na provedení smlouvy uzavřené mezi stranami.
 5. Tato webová stránka vykonává funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  a) informacemi, které byly dobrovolně vložené ve formulářích,
  b) hromaděním souborů "cookies".
 6. Webové stránky shromažďují informace dobrovolně poskytované uživatelům.
 7. Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovány na účel vyplývající z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem zpracování informačního kontaktu.
 8. Osobní údaje ponecháno na webové stránce nebudou prodány nebo zpřístupněny třetím stranám v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.
 9. Údaje obsažené ve formuláři mohou vidět fyzická osoba, která je do formuláře umístila. Tato osoba má také právo kdykoliv upravit a ukončit zpracování svých údajů.
 10. Vyhrazujeme si právo změnit pravidla ochrany osobních údajů těchto webových stránek, které mohou být ovlivněny vývojem internetových technologií, možnými změnami v oblasti ochrany osobních údajů a vývojem našich webových stránek. O všech změnách vás budeme informovat viditelným a srozumitelným způsobem.
 11. Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Takové webové stránky fungují nezávisle na těchto webových stránek a nejsou nijak kontrolovány webovou stránkou plombix.pl. Tyto stránky mohou mít svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů, které doporučujeme přečíst. Pokud máte pochybnosti o kterémkoliv z ustanovení této politiky ochrany osobních údajů, jsme vám k dispozici.

Tato stránka používá cookies, aby naše služby mohly fungovat lépe. Chápu to

Polityka cookies
nahoru