• lt
 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Lietuvių kalba
 • Español
 • Français

Vrácení zboží

 1. V případě, že zboží nesouhlasí se smlouvou, je třeba zboží vrátit spolu s informacemi o nesrovnalostech a očekáváních týkajících se způsobu PLNění našich povinností. Tyto informace je třeba předat telefonicky nebo poslat přímo poštou nebo e-mailem na adresu společnosti. Před vrácením kontaktujte prodávajícího, abyste určili podmínky vrácení zboží nebo výměny za jiný výrobek. Základem pro zahájení reklamačního řízení je původní faktura DPH.
 2. Prodejce se vyjádří k reklamaci objednavatele do 14 dnů ode dne oznámení neshody zboží. Pokud prodejce nereaguje na stížnost do 14 pracovních dnů, znamená to, že reklamace byla uznána.
 3. V případě odůvodněné reklamace má zákazník právo požadovat výměnu zboží, snížit cenu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Náklady na dodání nového zboží v rámci reklamace nese prodávající.
 4. Výrobky, které jsou mechanicky poškozené, jsou neúplné nebo mají poškozené obaly se nevracejí.
 5. Zásilky odeslané na náklady prodávajícího nebudou přijímány.
 6. V případě odstoupení od smlouvy bude vystavena opravná faktura a pohledávky budou vráceny na bankovní účet, který určí kupující po obdržení od klienta podepsané kopie opravné faktury zaslané na adresu: GST POLAND ul. Poznańska 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polsko.
 7. V případě vrácení zboží vyrobeného nebo dovezeného na zvláštní objednávku, například při potisku na výrobky, se reklamace přijímají zvláštním postupem po seznámení se s příčinou reklamace.
 8. Zákazník má právo podat reklamaci do 14 dnů ode dne doručení zboží. Reklamace předložené po uplynutí lhůty, nepřesné nebo neúplné reklamace, reklamace vyplněné po termínu nebo reklamace podané neoprávněnou osobou se považují za nepodané.

Tato stránka používá cookies, aby naše služby mohly fungovat lépe. Chápu to

Polityka cookies
nahoru